Fotowoltaika na świecie

Fotowoltaika na świecie rozwija się bardzo intensywnie. Światowy rynek wzrósł od mniej niż 1 GW w 2003 r. do ponad 7,2 GW w 2009 r., pomimo trudnych okoliczności finansowych i ekonomicznych. Szczególnie wysoki wzrost o 15% nastąpił wzrost na przełomie 2008 i 2009 r.

Szybki rozwój fotowoltaiki na świecie jest zasługą głównie państw Unii Europejskiej, a w jej ramach szczególnie Niemiec. 3,8 GW mocy zainstalowanej w Niemczech stanowi około 52% ogółu światowego rynku fotowoltaiki. W pozostałych państwach zainstalowana moc nie przekracza co prawda 1 GW, ale mimo to odnotować należy wyraźny, kilkunastoprocentowy wzrost w stosunku do roku 2008. Dotyczy to szczególnie Włoch, Francji, Czech, Belgii. W krajach pozaeuropejskich największy rozwój obserwuje się w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanada i Australia. Jedynie kraje Europy południowej takie jak Hiszpania (odnotowująca spadek PV) oraz Portugalia i Grecja (wstrzymujące się z inwestycjami) spowalniają wzrost ilości PV, co jednakże wynika z trudnej sytuacji finansowej tych krajów. Należy się spodziewać, że po ustabilizowaniu się światowych rynków finansowych i poprawy sytuacji w tych krajach, wykorzystają one ogromny posiadany potencjał w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznych.

Główną przyczyną zwiększenia mocy zainstalowanej w ostatnich latach jest pojawienie się systemów PV o znacznie zwiększonej mocy, co w konsekwencji prowadzi do wyraźnego wzrostu rentowności tego typu inwestycji. Do największych systemów PV w Europie należy zaliczyć:

Mimo pewnych utrudnień rozwija się również rynek systemów niepodłączonych do sieci. Największe zastosowania PV w tym obszarze obserwować będziemy w zastosowania profesjonalnych, tj. infrastruktura telekomunikacyjna, oświetlenie ulic, ładowarki telefoniczne, terminale przy autostradach, parkometry itp.

Aktualny podział rynku PV na świecie w liczbach wygląda następująco:

Świat 7,2 GW
UE 5605 MW
Japonia 484 MW
USA 477 MW
Korea Południowa 168 MW
Chiny 160 MW
Kanada 70 MW
Australia 66 MW
Indie 30 MW
Reszta świata 143 MW
        
UE 5,6 GW
Niemcy 3806 MW
Włochy 711 MW
Czechy 411 MW
Belgia 292 MW
Francja 185 MW
Hiszpania 69 MW
Grecja 36 MW
Portugalia 32 MW
Reszta europy 63 MW

 

Prognozy rozwoju rynku PV na świecie [zgodnie z danymi raportu „SET do 2020” (www.setfor2020.eu), opracowanego na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA)] obejmują dwa scenariusze:

  1. Scenariusz umiarkowany - bazujący na założeniu „zwykłego” zachowania rynku, bez forsowania mechanizmów wsparcia. W takim przypadku fotowoltaika może (pod warunkiem spełnienia określonych warunków) dostarczyć do 12% popytu na energię elektryczną w Unii Europejskiej do 2020 r. i być konkurencyjna dla innych źródeł energii elektrycznej, nawet przy braku jakichkolwiek form zewnętrznego dofinansowania czy subsydiów z perspektywą zaspokojenia 20% zapotrzebowania do 2030 r. oraz 30% do 2050 r. Według tego scenariusza rynek europejski może urosnąć do 8,2 GW w 2010 r., następnie opaść do mniej niż 6 GW w 2011 r. i 8 GW w 2014 r. Rynek światowy natomiast może osiągnąć 13,7 GW do 2014 r.
  2. Scenariusz napędzany polityką – przy założeniu wprowadzenia mechanizmów wsparcia, konkretnie taryf stałych (feed-in-tariff), wspartych przez silną wolę polityczną, aby uważać fotowoltaikę za główne źródło energii elektrycznej w nadchodzących latach. Musi temu towarzyszyć usunięcie zbędnych barier administracyjnych oraz usprawnianie procedur podłączania do sieci. Według tego scenariusza zainstalowanych na rynku europejskim może zostać nawet 11,5 GW w 2010 r. i do 13,5 GW w 2014 r., po spowolnieniu w 2011 r. i 2012 r. Rynek światowy natomiast może osiągnąć wartość roczną na poziomie 30 GW.