Oferta

DORADZTWO TECHNICZNE

Nasi wykwalifikowani pracownicy wspierają klientów w fazie planowania i projektowania. Zapewniamy, że oferta będzie dostosowana do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta. Na tym etapie wyjaśniane są szczegóły techniczne a w razie potrzeby przeprowadzane są konsultacje na miejscu realizacji inwestycji. Etap ten ma na celu zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa inwestycji. Z usług doradczych mogą skorzystać nie tylko potencjalni inwestorzy, ale również instalatorzy systemów fotowoltaicznych, w przypadku gdy potrzebują wsparcia merytorycznego lub technologicznego (np. dostosowanie do specyficznych warunków instalacji u inwestora).

 

DORADZTWO FINANSOWE

Wspieramy rozwój energii słonecznej przy wykorzystaniu lokalnych, regionalnych lub krajowych możliwości wsparcia finansowego. Energia odnawialna jest energią przyszłości, która jest promowana w wielu programach rozwoju na różnym szczeblu. Pozwala to na poszukiwanie dofinansowania tego typu inwestycji, których z czasem będzie pojawiało się dużo więcej. W zależności od potrzeb, pomagamy także w pozyskaniu odpowiedniego wsparcia bankowego na pokrycie realizacji inwestycji. Zapewnia to naszym klientom pewność inwestycji i osiągnięcie możliwie szybkiego zwrotu z inwestycji.

 

DOSTAWA

Etap ten obejmuje w zależności od zamówienia dostawę najwyższej jakości paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjami wsporczymi, przetwornicami oraz pozostałymi akcesoriami niezbędnymi do budowy kompletnego systemu fotowoltaicznego. Staramy się, aby dostarczany sprzęt posiadał wysokie parametry wykonania, możliwie długie okresy gwarancji.
Jednocześnie analizujemy projekt techniczny weryfikując raz jeszcze jego założenia oraz konfigurację sprzętu, tak aby zagwarantować wydajność, trwałość i sprawność funkcjonowania instalacji.

 

REALIZACJA I GWARANCJA

Kolejnym etapem jest realizacja inwestycji, która obejmuje profesjonalny montaż i budowę kompletnej instalacji fotowoltaicznej oraz doradztwo po zakończeniu inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji rozwiązywane są wszystkie problemy technologiczne, dostosowując wydajność i rozwiązania montażowe zarówno dla małych, jak i dużych inwestycji, dla projektów typowych jak i niestandardowych. Udzielamy również wsparcia w zakresie sprzedaży energii z elektrowni słonecznych.
Końcowym etapem naszej oferty jest udzielenie długiego okresu gwarancji, który jest zabezpieczony dzięki zastosowaniu najwyższej jakości ogniw fotowoltaicznych, produkowanych przez uznanych na świecie producentów.