Perspektywa rozwoju PV w UE do 2015
Grupa ENIS

Informacja o plikach cookies

ENIS Sp. J.wykorzystuje pliki cookies, tylko i wyłącznie w celach statystycznych, reklamowych i dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.

cookies

WITAMY W ŚWIECIE ENERGII SŁONECZNEJ

Panele fotowoltaiczneFotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną. Fotowoltaika jest także jedną z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii. Systemy fotowoltaiczne wyróżniają się prostotą instalacji i są łatwe do wykorzystania zarówno w warunkach przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych.

W ofercie ENIS znaleźć można panele fotowoltaiczne, przetwornice oraz osprzęt niezbędny do montażu systemów fotowoltaicznych. 

Nasi specjaliści przybliżą również zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem technologii fotowoltaicznych oraz pomogą pozyskać dofinansowanie do inwestycji.

 

Z nami jesteś bliżej słońca…

Perspektywa rozwoju PV w UE do 2015 roku

W ciągu ostatniej dekady, rynek ogniw fotowoltaicznych (PV) doświadczył bezprecedensowego wzrostu. W szczególności w ostatnim roku, rynek fotowoltaiczny osiągnął łączny wzrost zainstalowanej mocy o około 40 GW na całym świecie, o rocznej zdolności dodanej 16,6 GW. Energia fotowoltaiczna jest na dobrej drodze do przekształcenia się w pełni konkurencyjny element systemu energetycznego w Unii Europejskiej (UE) i coraz większym źródłem energii na całym świecie. Jednak rozwój ten był w zależności od kraju bardzo zróżnicowany. Progres w rozwoju rynku PV zależał w dużej mierze od przepisów krajowych, systemów motywacyjnych oraz dostępności środków finansowych.
Są to podstawy opracowania przez EPIA perspektyw w rozwoju PV do 2015 r. (na podstawie wewnętrznej analizy danych rynkowych od członków przemysłu, krajowych stowarzyszeń, agencji rządowych), Paryż, marzec 2011 r.

W 2010 r. UE była największym rynkiem fotowoltaiki na świecie. Łączna wartość zainstalowanej mocy wyniosła łącznie 30 GW. Bogactwo Europy charakteryzuje się wyjątkową segmentacją rynku: technologie od małych domowych systemów do dużych instalacji naziemnych pozwalają na rozwój różnych wariantów dla różnorodnych regionów geograficznych.
W niektórych przypadkach, brak trwałych mechanizmów wsparcia uniemożliwił zrównoważoną segmentację rynku i jednorodny geograficznie rozwój. Budowa zaufania do technologii PV oraz wzrost świadomości publicznej w zakresie możliwości tej technologii zajmuje dużo czasu. Jako przykład można pokazać rynek niemiecki, na którym małe i średnie instalacje są budowane przez indywidualnych klientów, dla których zaufanie do technologii jest niezbędne. Przykłady Hiszpanii i Czech, jednakowo zdominowanych przez dużych graczy i duże naziemne instalacje pokazują kontrast: widoczny brak równowagi pomiędzy segmentami doprowadziło do braku świadomości wśród mieszkańców i polityków. W wielu krajach UE charakterystyczne staje się promowanie jednego albo drugiego segmentu rynku, zgodnie ze specyfiką krajową i przepisami dotyczącymi użytkowania gruntów rolnych. Małe mieszkalne instalacje mogą być postrzegane jako możliwy czynnik odrodzenia rynków, na których rozwój PV uległ załamaniu, jak np. w Czechach czy Hiszpanii.
Odnośnie ilości instalacji należy stwierdzić, że w chwili obecnej istnieje ponad 1 milion instalacji PV. Taka duża liczba związana jest przede wszystkim z szybkim rozwojem małych mieszkalnych instalacji w Niemczech. Różnice te widoczne są następnie w mocy instalowanych systemów. Podczas gdy w Czechach ok. 13 000 instalacji produkuje około 2 GW mocy, o tyle we Flandrii 96 000 instalacji produkuje jedynie 700 MW. 
W 2010 fotowoltaika była czołową technologią odnawialnej energii w zakresie wzrostu wydajności w Europie. Fotowoltaika w 2010 r. zajęła drugie miejsce w rankingu z 13,3 GW zainstalowanej mocy, w porównaniu do 9,3 GW mocy z instalacji wiatrowych (trzecie miejsce), 18 GW mocy z elektrowni gazowych.

Jest bardzo mało prawdopodobne, aby znaczne tempo wzrostu na rynku PV na rynku unijnym w 2010 r. mogło być utrzymane w nadchodzących latach. Można to wytłumaczyć najłatwiej przez opozycję do fotowoltaiki w wielu krajach, w tym w niektórych z najbardziej obiecującym rynkiem. W najlepszym razie EPIA spodziewa się co najwyżej stabilizacji tempa wzrostu w UE w 2011 i 2012, przed ponownym odzyskaniem siły w 2013 roku.
2010 był rokiem krajowych planów działania w zakresie energii odnawialnej (NREAP) w Europie.
Chociaż NREAP nałożyły obowiązek na państwa członkowskie, aby miały na uwadze udział odnawialnych źródeł energii w krajowym portfelu energii, to w porównaniu do celów przemysłu fotowoltaicznego obowiązek ten nie stanowi prawdziwej dźwigni dla szerokiego wprowadzenia fotowoltaiki na rynek. Aktualnie, na podstawie założeń krajowych planów NREAP, oczekuje się iż łączna zainstalowana moc do roku 2020 w UE wyniesie 84,38 GW.

Raport „Set for 2020” opracowany przez EPIA wskazuje 3 scenariusze rozwoju PV, które obrazują rzeczywisty potencjał technologii:

 • scenariusz podstawowy (baseline scenario) - zakłada normalne zachowanie rynku (business-as-usual), w wyniku którego popyt na 4% energii elektrycznej dostarczany będzie przez PV w UE, w roku 2020.
 • scenariusz zaawansowany (advanced scenario) – zakłada, że fotowoltaika zapewni 6% popytu energii elektrycznej. Założenie to opiera się o maksymalny możliwy wzrost PV w UE, bez większych zmian w rozwoju infrastruktury elektrycznej.
 • scenariusz zmiany paradygmatu (Paradigm Shift scenario) - trzeci przypadek, w którym zakłada się, że wszystkie bariery zostaną zniesione, a jednocześnie spełnione zostaną pewne warunki graniczne, przewiduje, iż fotowoltaika dostarczać będzie do 12% zapotrzebowania UE na energię elektryczną do 2020 roku.

W porównaniu do wcześniejszych prognoz EPIA określonych do 2015 r. wyniki są następujące:

 • scenariusz umiarkowany 2015 – wygląda być najbardziej zbliżony do scenariusza podstawowego 2020 zakładającego 4% cel. Mimo, iż scenariusz umiarkowany zakładał nieco mniejszy cel niż 4% to jednak rozsądne wydaje się oczekiwać, że rozwój PV osiągnie ten poziom, nawet przypadku wolnego wzrostu.
 • scenariusz napędzany polityką 2015 (Policy-driven scenario) – zakłada dane bliskie scenariuszowi zmiany paradygmatu. Aby osiągnąć jednak wzrost na poziomie 390 GW w UE w 2020 r., tempo rozwoju musiałoby być wyższe niż to zakładane w prognozach na 2015 r. O ile jednak 6 % cel do 2020 r. zakładany przez scenariusz zaawansowany jest spójny i możliwy do osiągnięcia do 2015 r., o tyle osiągnięcie zakładanych 12 % w scenariuszu zmiany paradygmatu wymagałoby silnego wsparcia i systemu zachęt, nawet po uzyskaniu parytetów sieci w wielu krajach czy segmentacji rynków.

 

fotowoltaikaZ NAMI JESTEŚ BLIŻEJ SŁOŃCA...

 • Panele

  panele fotowoltaiczne polikrystaliczne PANELE FOTOWOLTAICZNE POLIKRYSTALICZNE

  Panele polikrystaliczne (multikrystaliczne) zbudowane są z ogniw krzemowych, które z kolei są połączeniem wielu małych kryształów krzemu. Dlatego ich powierzchnia jest niejednolita a przez to są nieznacznie mniej wydajne i równocześnie tańsze.
  Te cechy paneli polikrystalicznych powodują, że są one najczęściej wykorzystywane w budynkach mieszkalnych oraz w dużych elektrowniach solarnych.

  Czytaj więcej
  panele fotowoltaiczne monokrystaliczne PANELE FOTOWOLTAICZNE MONOKRYSTALICZNE

  Panele monokrystaliczne zbudowane są z pojedynczych ogniw, utworzonych z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej. Powstają one poprzez cięcie odpowiedniej wielkości bloku krzemu, na warstwy o grubości ok. 0,3 mm. Wyprodukowany wówczas panel posiada najwyższy poziom sprawności i żywotności.

  Czytaj więcej
 • Systemy solarne

  systemy fotowoltaiczne KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE NA PŁASKI DACH

  System montażowy Q.FLAT na płaski dach firmy HANWHA Q.CELLS pozwala zmniejszyć koszty montażu paneli fotowoltaicznych na dachach płaskich przy jednoczesnej maksymalizacji zysków ze sprzedaży energii elektrycznej. Niewielka waga sprawia, że system montażowy paneli fotowoltaicznych jest idealny dla wszystkich rodzajów dachów płaskich.

  Czytaj więcej
  parkingowe systemy fotowoltaiczne FOTOWOLTAICZNE SYSTEMY PARKINGOWE

  Fotowoltaiczny parking Q.PORT firmy HANWHA Q.CELLS to opłacalne rozwiązanie dla każdego parkingu zapewniające ochronę przed deszczem i słońcem równocześnie produkując energię elektryczną, która może być używana do ładowania pojazdów elektrycznych lub sprzedawana do sieci elektroenergetycznej.
  Modułowa budowa parkingu może być łatwo dostosowana do każdej sytuacji.

  Czytaj więcej
 • Elektrownie

  PARKI FOTOWOLTAICZNE - ELEKTROWNIE SŁONECZNE

  Elektrownie słoneczne są najczystszą formą wytwarzania energii elektrycznej. Nie emitują żadnego hałasu ani spalin. Elektrownie słoneczne to bardzo skuteczne rozwiązanie nawet w naturalnych obszarach ochrony. Pasują niemal do każdego krajobrazu. Oprócz czyszczenia, prac ogrodniczych oraz okazjonalnej wymianie drobnych elementów nie ma prawie żadnych kosztów przez cały okres eksploatacji.

  Firma ENIS zajmuje się kompleksowym zarządzaniem projektami, począwszy od wykonania koncepcji, projektu technicznego elektrowni fotowoltaicznej, poprzez uzyskanie decyzji administracyjnych, dostawy urządzeń, aż do przyłączenia do sieci i uruchomienia elektrowni słonecznej.


  Czytaj więcej

projektowanie fotowoltaiki

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych


Niezależenie od wielkości instalacji fotowoltaicznej firma ENIS Photovoltaics przygotuje koncepcję, zaprojektuje oraz dostarczy kompletny system fotowoltaiczny a pracownicy firmy ENIS pomogą w jego optymalizacji oraz w realizacji inwestycji.

Czytaj więcej...

dostawa fotowoltaiki

Dostawa sprzętu fotowoltaicznego


Firma ENIS dostarcza najwyższej jakości panele fotowoltaiczne, konstrukcje wsporcze, przetwornice oraz akcesoria niezbędne do budowy systemu fotowoltaicznego. Dostarczany sprzęt posiada wysokie parametry wykonania oraz długi okres gwarancji.

Czytaj więcej...

Doradztwo finansowe - dofinansowania i pożyczki


Firma ENIS wspiera rozwój energii słonecznej przy wykorzystaniu lokalnych, regionalnych lub krajowych możliwości wsparcia finansowego.
Energia odnawialna jest energią przyszłości, która jest promowana w wielu programach rozwoju na różnym szczeblu.


Czytaj więcej...

O firmie

Firma ENIS wdraża rozwiązania i doradza w zakresie stosowania technologii fotowoltaicznej. Od początku działalności dążymy do przedefiniowania roli przedsiębiorstw poprzez dostarczanie niestandardowych rozwiązań i zaspokajanie różnorodnych potrzeb energetycznych. 

Czytaj wiecej...

Wyślij wiadomość